Skip links

Skolyoz

Sağlıklı bir omurgaya arkadan bakıldığında boyun, sırt ve bel omurlarının her biri düz bir hat şeklinde uzanır. Çeşitli nedenlerden bozulmaya uğrayabilen bu omurların sağa veya sola yer değiştirip kendi ekseni etrafında dönebilmesi sonucu skolyoz adı verilen deformite oluşur. Skolyoz bir hastalık değil, biçim bozukluğudur. Sadece omurganın değil, aynı zamanda omuz kuşağı ve pelvisin de etkilendiği üç boyutlu karmaşık bir ortopedik deformitedir.

Skolyozun çoğunlukla genç erişkinlerde ortaya çıktığı ve etkilediği yaş grubu değerlendirilecek olursa, oluşan deformiteye bağlı sağlık, kozmetik, sosyal ve psikolojik sorunlar oluşturması bakımından önemli bir halk sağlığı sorunudur diyebiliriz. Etken faktörlerin arasında cinsiyet, yaş, olgunlaşma, eğriliğin tipi ve eğriliğin büyüklüğü vardır. Türkiye’de 2.5 milyon kişide bulunan skolyozun görülme sıklığı %2-4 arasındadır.

Skolyoz Çeşitleri

Skolyoz fonksiyonel ve yapısal skolyoz olarak ikiye ayrılır. Fonksiyonel skolyozda omurga sadece yana eğilme gösterir, omurların kendi ekseni etrafında dönme durumu yoktur. Fonksiyonel skolyozda mutlaka altta yatan başka patolojiler vardır. Sinir kökü basılarına bağlı bir iflamutuar durum, alt extremite eşitsizlikleri, kalça eklem kontraktürleri, günlük hayattaki alışkanlıklar gibi…

İletişim Formu
Mesaj Gönderin
Skolyoz

Yapısal skolyoz ise omurganın üç boyutlu deformitesidir. Omurga hem yana eğilir hem de omurlar kendi ekseni etrafında döner. Eğriliğin baktığı taraftaki kaslarda kısalma, diğer taraftaki kaslarda zayıflama görülebilir. Kemik yapılarında da sorunlar ortaya çıkabilir. Yapısal skolyoz ilerleyicidir ve yaş ilerledikçe fonksiyonel bağımsızlıkta kayıplar ve kardiyopulmoner problemler görülebilir. Yapısal skolyozun bir çeşidi olan idiopatik yani sebebi bilinmeyen skolyoz ise görülme sıklığı en fazla olandır. İdiyopatik skolyoz vakaları tüm skolyoz vakalarının %70’ini oluşturmaktadır. Tedavi edilmeyen fonksiyonel skolyoz zamanla yapısal skolyoza dönüşebilir.

İletişim

Skolyoz Belirtileri ve Tanısı

Skolyozda erken tanı çok önemlidir. Belirtileri bilip, erken tanı sayesinde erken tedaviye başlamak skolyozda cerrahi girişimleri önler. Bu erken tanılardan bazıları şunlardır.

  • Kalçalar ve omuz seviyeleri arasındaki farklılık
  • Bel çukurundaki asimetri
  • Bel kemiğinde bir tarafın öne çıkıntı yapması
  • Sırtta bir tarafta kemik kabarıklık
  • Vücut dengesinde sağa ya da sola kayma

Skolyoz teşhisi tüm omurgayı içeren röntgen filmi ve muayene sonrası konulur. Radyolojik

değerlendirmede eğriliğin açısı belirlenebilir. Daha sonra direkt amaca yönelik olarak MR çekilebilir.

Skolyoz Tedavisi

Skolyoz tedavisinde; gözlem, traksiyon, alçılama, elektrik stimülasyonu, korse, fizyoterapi ve

rehabilitasyon uygulamaları ve cerrahi olarak dört ana kategori mevcuttur. Tedavideki ana amaç skolyozlu bireylerde mümkün olan en düzgün ve stabil bir omurga için kemik gelişimine izin vermek, kardiyopulmoner ve nörolojik problemlerden korumak, bireylerde estetik duruş sağlamak ve gelecekteki yaşam kalitesini artırmaktır.

Skolyozda omurga yanında omuz kuşağı ve pelvis hatta alt ekstremiteler de bu patolojik durumdan etkilenir ve postüral problemler ortaya çıkar. Bu nedenle skolyozlu bireylerde ayrıntılı bir klinik analiz ve tüm kas-iskelet sisteminin değerlendirilmesi yapılmalıdır. Skolyozda her birey için ayrı ve özel bir egzersiz reçetesi oluşturulmalıdır. Çünkü her bireyin oluşan deformiteye bağlı gelişen kas-iskelet sistemi bozuklukları farklıdır. Skolyoza eşlik eden diğer klinik problemler de ağrı ve hareket korkusudur.

Gözlem ve değerlendirmeden sonra fizyoterapistler tedavi planını düzenler. Bu tedavi planının içinde core stabilizasyonu, mobilizasyon, masaj, germe, simetrik farkındalık, rotasyonel solunum, pelvik düzeltme egzersizleri bulunur. Skolyoz tedavisinde yapılan egzersizlerin ağrıyı azalttığı, eğriliğin ilerlemesini durdurduğu, fizyolojik baskıyı azalttığı, kardiyopulmoner fonksiyon ve göğüs kapasitesini arttırdığı bilinir.

Skolyozun tedavisi için, eğrilik 25 derece açısına ulaştığında korse, 45 derecenin üzerindeyse ameliyat önerilir.

Randevu Oluştur

Uzman sağlık personelimiz en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir.

Ayrıca bizi arayabilir veya WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz.

0 536 451 16 69
WhatsApp WhatsApp
Hemen Ara